KLAR TALE OG TYDELIGE BUDSKABER

Med et samfundsvidenskabeligt afsæt formidler jeg forskningsresultater om bl.a. sundhed, medicin, samfund.

Jeg har ekspertisen i at oversætte videnskab til brugbar information for beslutningstagere og fagfolk. Og jeg har erfaring i at formidle komplekse budskaber og sammenhænge til borgernær og information og let forståelige vejledninger for fx patienter.

Rehabilitering og patientuddannelse er nogle af de felter, hvor jeg har leveret kommunikationsløsninger til både patienter og beslutningstagere.

Se fx et bud på en anderledes konferencerapport om patientuddannelse. Opgaven er løst for Steno Diabetescenter